Thời gian gần đây trên thị trường có ra nhiều loại ampli karaoke mini loại 12v. Vì thiết kế nhỏ, gọn nên các loại ampli mini này thường không có hiệu ứng echo, reverb, hoặc nếu có hiệu ứng echo, reverb thì các hiệu ứng này âm thanh nghe không đạt chất lượng. Ngoài ra phần lớn các loại ampli này có tiếng ca không được sắc bén, ít hút...

alt

Để nâng cấp các loại ampli mini này, các bạn có thể sử dụng các sản phẩm sau:

1) Nếu ampli mini của bạn không có hiệu ứng echo, các bạn có thể sử dụng hộp hiệu ứng echo.

2) Nếu bạn muốn có hiệu ứng reverb, dành cho các bạn hát tương đối chuyên nghiệp, thì các bạn sử dụng thiết bị tạo hiệu ứng reverb.

3) Nếu các bạn muốn nâng cấp toàn bộ tiếng ca, bao gồm làm cho tiếng ca trong trẻo, hút mạnh, có hiệu ứng echo, có hiệu ứng reverb thì các bạn sử dụng máy tăng cường chất lượng tiếng ca. Trong trường hợp này, ta chỉ sử dụng phần công suất của ampli mini.

Các bạn có thể mua bo mạch về để nâng cấp nhưng vì cấu tạo của ampli mini nhỏ nên không có chổ để ta có thể gắn bo mạch vào. Nếu bạn nào có ý định sử dụng vỏ máy mới để chứa tất cả các bo mạch cần thiết thì các bạn có thể mua bo mạch về để nâng cấp.