Nghiên cứu các mạch điện của máy hàng hiệu ...sẽ giúp ta "rút kinh nghiệm" rất nhiều trong việc DIY ( chữ Anh là Do It Yourself , chữ Việt là Tự Làm Nó ) .

Sau đây là mạch điện của mạch relay ra loa của máy Phonic .

Mạch relay loa của ampli Phonic

Sơ đồ "gin" là ...

Mạch relay loa của ampli Phonic

 

Máy hàng hiệu thì không có chuyện ...tắt máy nghe cái "hụp" !

Ngay chỗ Ampli Out ( tức Loa ) có con tụ 100uF/16v , các bạn nếu có ráp thì thay bằng con tụ NP , tức lấy 2 con 220uf/16v mà nối 2 đầu trừ lại , để thành tụ 110uf/32v NP .