Các bạn tham khảo bài viết sau đây để biết về kinh nghiệm khi dùng TDA7294 để lắp ráp tổ hợp khuyếch đại công suất cho chất lượng tôt. Dùng IC loại lớn W để chế tạo mạch Kđcs cũng tiện lợi, nhất là khi chúng ta phải ráp nhiều mạch.

Khuếch đại công suất dùng TDA7294

Khuếch đại công suất dùng TDA7294

Khuếch đại công suất dùng TDA7294