Khi sửa chữa, có khi bạn sẽ gặp một cái ampli karaoke xài Mosfet ở tầng CS.

 

Mạch Công Suất Cali Hawser xài Mosfet