Mosfet cùng 1 loại rả ra từ đồ cũ thì rất nhiều . Các bạn có thể dùng bo CS HĐ 2000 mà lắp ráp . Chỉ cần thêm bớt một số linh kiện .

Ráp sò Mosfet cùng 1 loại với bo CS HĐ 2000

Khi đang hát , máy hút 1A , ta gở dây loa ra ...thì máy cũng vẫn hút ampere ?? Phải làm sao ...khi rút dây loa ra ...mà còn hát , nhưng không có hút ampere nữa ...là đúng !

Muốn để luôn ( tức vẫn hút ampere) ...thì cũng OK ! Đó là hạng A . Mosfet sẽ nóng ...

Mosfet đỡ một cái là ...càng nóng thì ...càng yếu ( tức nó teo lại , không cho dòng qua nhiều ) . Khác với sò BJT ( C5200) , càng nóng thì càng "nở" ra , dòng qua càng nhiều ( mặc dù không có vặn volume thêm lên ) ...

Mosfet điều khiển bằng "áp" . Chỉ vài con trans C1815 ...cũng đủ sức kích cho Mosfet đánh ra loa cả ngàn W ! Vì sao ? Vì ngõ vào cực G là "hở mạch" , trở kháng rất cao . Chẳng cần biết phía trước là cái gì ...miễn có volt ( dc hoặc ac ) ...là nó dẫn . Lấy ngón tay bóp vào chân G ...nó cũng dẫn ! Vì vậy , một trans c1815 ...cũng dư sức kích cho Mosfet ! Tuy nhiên , Mosfet cũng rất dễ hư nếu ...lắp ráp không có bài bản !

-- Phải thêm zene 12v ở cực G ( số volt kích vượt quá 12v ...có thể hư Mosfet )

-- Ngồi dưới đất mà ráp Mosfet . Cơ thể phải có chạm vào mặt đất . Chọt cộng dây xuống mương , kéo vô , còng tay lại ...thì thoải mái mà ráp Mosfet .

-- Vì cực G là tụ điện , nên phải làm sao "xả" mau lẹ . Ví dụ Mosfet phía trên dẫn , điện áp kích và nạp vào cực G . Đến bán kỳ sau , thì  Mosfet phía dưới dẫn ...nếu phía trên chưa xả kịp ...thì cả hai Mos cùng dẫn !!! khủng khiếp ...

-- Mosfet rất nghêu ngao cào cưỡng ...Cùng y chang 1 loại ...mà con thì 3v dẫn , con thì 3v5 ???

-- Mosfet xài cho âm thanh thì nó có số volt kích ...gần giống BJT , tức khoảng 1v trở lại . Còn các loại khác thì búa xua 2v , 3v , 4v , 5v .....