Loa là giai đoạn cuối của hệ thống âm thanh . Thùng loa cần phải tốt . Thùng loa mà không tốt ...thì dù có bỏ nhiều tiền ra mua tùm lum các món phụ trợ ...cũng vô ích !

Loa thùng chất lượng cao