Trong bài viết này tớ giới thiệu với các bạn cách tớ làm theo các bước hướng dẫn ở bài viết Vài gợi ý tự làm sheet nhạc phần 1 để làm ra sheet nhạc của organ vọng cổ câu 1 và 2.

Qui trình chung là tớ nghe nhạc sĩ đàn 2 câu vọng cổ trên cây organ, rồi ghi nốt (hình bản ký âm), rồi làm ra sheet nhạc (hình sheet nhạc).

Tập tin mà tớ nghe có định dạng MP3. Tập tin MP3 này được tách ra từ một tập tin video bằng phần mềm KMP. Sau đó đưa vào phần mềm Amazing Slow Downer, làm chậm lại và ghi nốt. Ghi theo cách ký âm của tớ. Cuối cùng từ những ký âm nầy, tớ biên tập lại thành sheet nhạc.

Các bạn học đàn 2 câu nầy để đàn cho khách ca cũng hay hay! Vì cây organ không chạy chữ "nhanh" như cây guitar phím lõm, nên anh nhạc sĩ nầy đàn trên cây organ rất hay, chúng ta có thể bắt chước. Mở file midi vọng cổ, khách ca không "trúng" lắm.

Tớ ký âm theo ton La thứ. Khi đàn cho khách ca, ta transpose -2 cho thành Sol thứ. Tất nhiên, khi đàn phải dùng "bend" cho ẹo ẹo mới giống cây guitar phím lõm.

Về cách rao, tớ không có làm sheet. Các bạn tự đàn theo cách ký âm của tớ.

+ Bản ký âm:

Vài gợi ý tự làm sheet nhạc (2)

 

+ Sheet nhạc:

Vài gợi ý tự làm sheet nhạc (2)

Vài gợi ý tự làm sheet nhạc (2)