Bản nhạc nầy nghe rất "chỏi". Người nào đánh ra bản nầy mới gọi là cao thủ.

Tớ ký âm theo cách của tớ. Các bạn cứ đàn thử. Ban đầu đàn chưa "chỏi" nổi thì cứ đàn cho nó đúng với nhịp chân, rồi từ từ tập "chỏi".

Chỏi có nghĩa là ta đàn chữ đàn không trùng với nhịp chân.

Bản nhạc Music