Trong bài này, chúng ta hãy thử làm một style đơn giản trên cây đàn PSR550 (loại xài đĩa A Floppy):

1/ Ấn nút RECORDđể vào mode thâu.

2/ Chọn chữ STYLE (bằng cách quay núm Dial, tức núm tròn).

3/ Ấn nút NEXT. Màn hình hiện ra style đầu tiên 001...8 Beat.

4/ Ta cứ quay núm Dial mà chọn một style nào đó giống giống bản nhạc mà ta muốn làm style. Ở đây, ta cứ làm mới, thế thì ta chọn UserStyle 1. Nếu đã có 3 style User sẵn thì xóa bớt, để có chỗ làm style.

5/ Ấn NEXT lần nữa, màn hình hiện ra STYLE REC: RECORD

Chỗ nầy, nếu ta quay núm Dial thì sẽ hiện ra chữ EDIT (dùng để sửa hoặc xóa). Ta cứ chọn RECORD.

6/ Ấn NEXT và xoay núm Dial để chọn MAIN A. Mới làm style thì phải làm Main A trước.

7/ Ấn NEXT và xoay núm Dial để chọn Track mà ta muốn thâu. Dĩ nhiên phải chọn RhM (tức Rhythm chánh. Còn RhS là Rhymth phụ, ta thâu sau).

8/ Rồi cũng ấn NEXT nữa, màn hình hiện chữ REHEARSAL (tức nghe thử).

Lúc nầy là chưa bắt đầu thâu.

9/ Ta ấn VOICE R1 và quay núm Dial để chọn kiểu trống trên cây Organ.

Cây đàn cũng đã chọn sẵn dàn trống rồi. Không tin bạn gõ thử, sẽ nghe tiếng trống.

10/ Nếu chọn Voice R1 cho tiếng trống xong xuôi rồi thì ấn Exit để trở lại Rehearsal.

11/ Ta cần nghe tiếng gõ Metronom cho dễ “đánh trống”. Thế thì ta ấn Direct Access, rồi ấn Tempo. Màn hình hiện ra Metronom Off. Ta quay núm Dial cho hiện ra Metronom On. Sau đó ấn Back để quay lại Rehearsal.

12/ Có 2 cách bắt đầu Record.

a) Một là ấn START/STOP... ta nghe Metronom bóp bóp

b) Hai là ấn SYNC START... Ấn cái nầy thì khi ta nhấn phím đàn, cây đàn sẽ bắt đầu thâu.

Lúc đó màn hình sẽ hiện ra chữ STYLE RECORDING, tức là đang thâu. Hiện thời, ta chưa gõ phím trống nên chưa có nốt nào được thâu. Ta chú ý nghe tiếng gõ nhịp (metronom) rồi lẫm bẫm theo nhịp gõ. Ví dụ ta thâu điệu Rhumba, ta lẫm bẫm "Tắc Tụp Tụp Tum Tum Tụp". Dĩ nhiên là bạn đã biết trên cây đàn tiếng Tắc (trống le), tiếng Tụp (trống đạp), tiếng Tum (trống tum) nằm ở phím đàn nào rồi chứ! Cứ gõ như vậy vào bàn phím đàn trong vòng 2 khuông (tức 2 bar, 8 nhịp). Vừa gõ xong 2 khuôn thì ta đã nghe tiếng trống ta thâu được phát ra. Nếu ta gõ nữa, nó sẽ thâu nữa. Búa xua!!! Cố gắng thâu trong vòng 2 khuôn. Tất nhiên, mới thâu, ta sẽ gõ trật nhịp, hoặc dư chữ, trật chữ... Ta ấn NEXT (đàn vẫn đang thâu) màn hình hiện ra chữ DRUM CANCEL. Ta gõ tiếng le (Tắc) thì tiếng le sẽ mất... Nếu thấy thâu chưa trúng thì ta cứ gõ mấy tiếng trống đó cho nó mất (Cancel) và ta hết nghe tiếng trống nào nữa. Ta ấn BACK để quay lại để thâu lại (đàn vẫn đang ở trạng thái thâu).

Chú ý, gõ phím đàn cho chính xác và trúng với metronom. Gõ phím đàn xong 2 bar, nghe lại thấy “đúng” thì ta ấn START/STOP để ngưng.

13/ Ấn BACK để trở lại, chọn Record Track: RhS (trống phụ). Vì ta chưa có tiếng Cymbal đúp nên ta có thể thâu 8 tiếng cymbal đúp vào RhS.

Nếu ai giỏi thì chỉ thâu trên một track RhM, bao gồm le, tum, đạp, cymbal đúp.

Còn RhS dùng thâu thêm mõ, chuông... Nhớ là gói ghém trong 2 khuông (2 bar). Thâu xong, có tiếng trống phát ra đúng ý mình thì Start/Stop.

14/ Sau khi đã record được 2 track trống (RhM, RhS) ta quay trở lại chọn track Bass.

Cứ ấn Back và Next y như chỉ dẫn trên màn hình.

Sau khi chọn track Bass, ấn next đến chữ Rehearsal (là chưa thâu). Ta ấn Voice R1 để chọn phần tiếng Bass. Chọn Finger Bass (v.v...), rồi ấn Exit để quay lại Rehearsal.

15/ Chuẩn bị thâu theo 2 cách nói trên. Vì ta đã thâu tiếng trống rồi nên cứ ấn Start/Stop. Tiếng trống phát ra (lặp đi lặp lại 2 khuông). Ta nghe và chú ý lầm bầm theo. Lấy ví dụ, ta thâu tiếng Bass là Đồ Đồ..Mi Mi Là (tính theo ton Am). Nhưng vì cây đàn or nầy nó lấy ton CM7 làm chuẩn, nên ta ấn phím đàn là...Mi Mi..Sol Sol Đồ. Nhớ bấm khoảng phím phía trên (trên 1 octave tính từ nốt Đồ thấp nhất, đừng thấp quá nghe không được).

16/ Sau khi nghe lại tiếng bass (thâu xong 2 khuông là ta đã nghe nó phát lại tiếng bass rồi), nếu thấy OK thì ta Start/Stop.

17/ Tất nhiên, mới tập làm nên ta gõ phím trật nhịp. Phải Stop và quay lại chỗ Style Rec = Record và quay núm Dial để chọn chữ Edit, ấn Next... để chọn chữ Clear, ấn next để chọn Record Track = Bass và Clear cho nó mất tiếng bass.

18/ Sau đó, quay trở lại (tức ấn Back) và chọn Record mà thâu lại Track Bass.

Nghe nói phải dùng hợp âm CM7 (gồm 4 nốt Đô, Mi, Sol, Si) ai cũng ngán. Thật ra, thâu tiếng Bass cũng như bình thường, chả có ấn Accord gì cả. Cứ Bum Bum...Búm Búm Bùm (đàn theo ton Đô trưởng, nhớ là không có bấm nốt đen nào nhé).

19/ Thâu xong Bass, thì ta thâu phần Accord. Ta quay lại và chọn record track = Phrase 1. Đến chỗ rehearsal ta ấn Voice R1 mà chọn tiếng nào đó. Ví dụ, tiếng Piano. Xong xuôi, Exit, trở lại Reheasal. Ấn Start/Stop. Tiếng trống, tiếng Bass vừa thâu xong đã vang lên. Ta lẩm bẩm để đàn tiếng Piano mà thâu vào. Vẫn cứ lấy ton C, nốt Đô làm chuẩn rồi cứ đàn líu ríu theo. Thấy không vừa ý thì Clear rồi thâu lại đến khi OK thì Start/Stop.

Nguyên tắc là khi ta đàn thâu xong 2 khuôn là sẽ có tiếng đó phát ra.

20/ Kế đến, ta thâu track phrase 2 cho tiếng “nền” như String. Vẫn bấm 3 nốt ton Do trưởng (Đô, Mi, Sol) bấm kéo dài hoặc nhấp nhấp.

21/ Thôi thế là tàm tạm, cuối cùng, ta ấn nút Record. Nó hỏi ta Save to Userstyle? Ấn Yes. Nó hỏi Sv?: Userstyle 1. Ta có thể chọn 2 hoặc 3 (Đàn chỉ cho có 3 chỗ).

Ấn next, nó lại hỏi (trên màn hình) Are You Sure? Ấn Yes. Thế là xong! Ta đã làm được một style “dỏm” để học hỏi.

Đàn PSR550 có chỉ dẫn là:

a) Chỉ dùng hợp âm CM7 (sách ghi là CM7 scale tone) khi record BASS và PHRASE. Điều nầy có nghĩa là chỉ xài có 6 nốt C, D,E, G, A, B... không có xài nốt F. Ta chạy chữ cho Piano (hoặc đàn Bass cho sung) thì đàn phím nốt nào cũng được, chỉ bỏ phím nốt Fa (nên bắt đầu bằng nốt C trước để nghe cho "ngọt").

b) Khi record CHORD và PAD thì chỉ dùng 4 chữ C, E, G, B.

Sau nầy, bấm ton nào cũng được, đàn sẽ “hiểu” và chuyển hợp âm y chang tay trái ta bấm.

Chỉ có INTRO và ENDING thì dùng bất cứ hợp âm nào thích hợp. Bởi vậy, khi thâu INTRO ton Dm thì phải dùng ton Dm.