Một số bạn mua đàn organ Yamaha PSR 910 (hoặc 900, 710, 700) sẽ bắt gặp một vài tình trạng như sau: Mở nhạc đệm (tức phát Style), dùng tay trái chuyển ton (như Am chuyển qua Dm...) nhưng hình như nghe tiếng đàn Bass (bùm bum...) có một chỗ??? Không nghe "chuyển" ton gì ráo! Gặp mấy người mới học thì..."chả hiểu ất giáp", cứ chơi tới tấp.

Cách trị như sau:

Ấn công tắc OFF  cây đàn (tắt điện). Kế tiếp dùng ngón tay phải đè bẹp phím đàn C6, tức nốt Đô cao nhất, tận cùng bên phải. Giữ y như vậy (nín thở), sau đó tay trái mở ON lên. Cứ đè tay phải vào phím C6. Một lát sau, màn hình hiện chữ "Intialing..." (đại khái là trả về cài đặt "zin" của hãng). Thế là xong. Buông tay phải ra.

Bây giờ, các bạn thử phát Style lại và chuyển ton xem sao. Ngọt lịm!!! Đem cây đàn đi sửa là toi ngay! Nó cũng làm như thế, nhưng nó "chặt" đẹp.

Bất cứ khi nào, thấy cây đàn Yamaha (đủ model) có cái gì đó "bất thường" thì các bạn hãy thử Reset nhé. Làm y như vậy.

Một số cục "tiếng" dùng cho cây guitar cũng có cách reset riêng. Phải reset trước, rồi sửa sau.

Đàn Yamaha PSR 910 (900, 710, 700) sau khi cài 8 tiếng vào 8 nút, rồi khi chơi, chỉ cần nhấn vào một trong 8 nút sẽ "hiện" ra thứ tiếng mà ta đã cài (như String, Saxo, Trumpet...). Ngặt một nỗi là nó không chịu đi theo "Transpose"??? Rủi ta cài (tức Register) vào thời điểm đang đàn ton Am thì bây giờ  chơi ton Dm (Style theo ton Dm), nếu ấn nút gọi lại tiếng ta đã cài thì đàn sẽ trả về ton Am. Vì nó chỉ nhớ Am. Có nút Freeze, nhưng không "tác dụng"!!! Các cây đàn cũ (như 520) khi ấn nút Freeze thì thoải mái. Transpose tự do, ấn nút cài tiếng vẫn không bị ảnh hưởng.

Cách trị như sau:

Khoan ấn nút Freeze. Ấn nút Function. Kế đó ấn ngay chữ E (có hàng chữ Register...Freeze...gì gì đó). Tiếp theo ấn nút TAB (trên đầu cây đàn), ấn hai ba lần sao cho hiện chữ FREEZE màu trắng. Vậy là xong. Ấn Exit hai lần. Cuối cùng ấn nút Freeze cho đèn đỏ cháy lên. Vô tư mà đàn. Muốn tranpose  ton gì cũng được, không sợ bị "trả" lại.