Cây organ PSR-S550 không có nút Freeze nên khó xài, khó chuyển tiếng. Vì sao? Vì nó nhớ tiếng Voice, nhưng nhớ luôn Style. Pótay! Đang chơi điệu Chacha, chuyển tiếng bằng 1 trong 8 nút Registration memory thì nó chuyển qua điệu Valse??? Lại thêm cái nầy nữa. Khi ta tranpose xuống Sol để đàn, lúc chuyển tiếng bằng memory thì nó lại thành La???

Bởi vậy, cây đàn nầy coi bộ "không khoái" chút nào!!! Tuy nhiên, có một vài mẹo nhỏ sau đây giúp các bạn phát huy tính năng của nó:

-- Ngay bên phần Voice, cây đàn có 15 nút, mỗi một nút bao gồm nhiều thứ tiếng. Bạn cứ chọn từng nút và quay nút Dial...chọn sẵn một tiếng (nhớ là ghi vô sổ tay)...15 nút, bạn sẽ chọn được 15 tiếng...

Rồi, bạn đánh Style, bạn transpose tự nhiên, và chọn Voice bằng 15 nút đó....OK. Nhưng nhớ đừng có ngắt điện khi tạm nghỉ nhé. Nó sẽ nhớ Voice bạn chọn.

Qua bữa sau, trước khi đàn thì mở sổ tay chọn lại. Đây là cách đàn không dùng memory.

-- Dùng 8 nút memory để "nhớ" 8 tiếng Voice. Ngặt một cái là nó nhớ Style luôn, mà lại nhớ luôn transpose. Vì vậy, khi "nhớ", bạn phải ấn SONG MODE nhé. Khi ấn Song mode thì cây đàn sẽ "buông tha" Style. Nhưng nó vẫn nhớ Transpose!! Hừm, gặp mấy tay "xỉn", nó ca ton F#m thì làm sao đàn??? Có cách là bạn chịu khó ghi 8 tiếng nầy ở ton Am, dùng bank 1. Sau đó cũng 8 tiếng đó, bạn transpose xuống ton G, dùng bank 2... Bạn sử dụng 7 bank để ghi nhớ 7 ton, cũng một thứ 8 tiếng Voice. Một đề nghị là:

bank 1...A,

bank 2...G, Sol

bank 3...C, Do

bank 4...F, Fa

bank 5...E, Mi

bank 6...B, Si

bank 7...D,  Re

Lở mấy tay xỉn ca ton F#m thì cứ transpose ở 2 nút ngoài và đừng nhấn Registation memory. Chỉ cần quay Dial búa xua, gặp Voice nào, chơi Voice ấy. Lúc xỉn say còn "trí huệ" đâu mà nhận thức??? Mấy tay nầy ca thì dễ đàn lắm. Vô tư!! Nhưng, buồn ngủ lắm!!!

-- Còn muốn "như ý" thì bạn chịu khó ghi vô USB thành ra file USR. Ví dụ, bạn chỉnh sẵn 8 tiếng Voice, ton A, điệu Chaha... làm 1 USR. Sau đó bạn chỉnh sẵn 8 tiếng y như vậy, cũng điệu Chacha, nhưng ton G làm thành 1 USR... Rồi 8 tiếng, điệu Disco, ton A... Ôi thôi, biết bao nhiêu là USR. Bạn mở sách ra mà xem cách Save và cách Load ở trang 85 đến 87 Sách Owner's Manual.

Bởi vậy, mấy cây đàn có USB ra đời sau đều có nút Freeze để giúp nhạc công chơi chung với mấy tay "xỉn".