Bạn có một style , nhưng các main ABCD nghe không đều. Hoặc bạn có nhiều style nghe không đều , style lớn , style nhỏ .

Ví dụ main A nghe cỡ đó , khi nhấn qua main B thì nó hát lớn hơn , làm bạn khó chịu . Tuy là có thể vặn volume tay xuống , nhưng ý bạn không thích .

Cứ cho organ phát nhạc đệm . Ấn nút Mixing Console . Ấn nhiều lần , sao cho trên màn hình có hiện ra chữ STYLE PART .

Lúc nầy màn hình sẽ hiện ra 8 volume của 8 track . Ấn nút bên dưới chọn và xoay núm tròn , sao cho âm lượng lớn lên hoặc nhỏ lại v.v..

Khi nào thấy vừa ý thì Save lại . Cách Save như sau ...

-- Ấn sao cho hiện ra chữ STYLE CREATOR ( thường là Digital Record > Style Creator)

-- Nhìn xem có chữ Save không ? Nếu không có thì ấn Exit sẽ có chữ Save , hoặc ấn Tab qua bên Assembly sẽ có chữ Style.

-- Nhấn nút bên màn hình tương ứng với chữ Save .

-- Ấn OK . Màn hình hỏi "đã có style đó , có thay đổi không" ? Cứ OK .

-- Xong , thoát ra ngoài và thử lại .

Có rất nhiều cách chỉnh ....