Thỉnh thoảng bạn gặp một Style trên cây đàn S550 , S650 Yamaha mà nghe hay quá , bạn muốn copy Style nầy ra USB để xài cho cây đàn Yamaha khác . Với những cây organ 1000, 1100, 2000, 2100, 1500, 3000, s700, s900, 710, 910. v.v..thì dễ rồi , nhưng với cây S550 , S650 thì phải biết cách Copy .

Có 2 cách lấy Style từ cây S650, S550 :

-- Một là dùng chương trình Musicsoft Downloader.

-- Hai là dùng chức năng REC của cây S650. S550.

Cách làm như sau :

-- Chọn Style muốn copy ra ngoài.

-- Ấn REC .

-- Một thông báo hiện ra hỏi bạn có muốn "xóa" không ? Hãy ấn nút NO .

-- Sau đó ấn CATEGORY ( mũi tên chỉ về bên tay phải) , ấn nhiều lần đến khi nào hiện ra dòng chữ SAVE TO USB.

-- Ấn nút EXECUTE ( thi hành) .

-- Một thông báo hiện ra , cứ ấn YES

-- Lúc nầy tên của file đó sẽ là UserUsbStyle 001 .

-- Xong ! Đưa vào máy tính đổi tên lại.

-- Nếu đưa Style đó vào cây organ thế hệ cũ ( 1000,1100,2000,2100,1500,3000,s700,s900) mà không đọc thì dùng chương trình Style Format2 Converter mà "chuyển hệ" lại.

Bởi vì cây s650 tương đối cao cấp hơn , nó đọc được Style "thế hệ mới" của 710, 910,750,950.