Học đàn guitar cần phải "luyện" ngón, có như vậy đàn nghe mới "phê"...

Luyện ngón cho đàn guitar (1)

Luyện ngón cho đàn guitar (1)