Người chơi guitar không "lead" nổi thì...chơi ắc-co. Phải học một số cách đánh theo mỗi điệu, như Chacha đánh làm sao, Bolero đánh làm sao... Đời bây giờ loạn xà ngầu! Có khi nghe mà chả biết điệu gì. Ối, thây kệ! Người học đàn mà còn nghe không ra thì người nghe cũng "trấm trất". Miễn có ào ào là vui...

Đánh ắc-co trên guitar

 

Đánh ắc-co trên guitar