Khi ca sĩ ca xong bản nhạc lần đầu thì ngưng ca, lúc nầy tay guitar sẽ "biểu diễn" tài nghệ của mình bằng mấy câu "ắc líp"...Đó là những câu nhạc sáng tạo, hấp dẫn, và thường là mở "tè" lên cho đả cái lỗ tai.

Bộ sưu tập nầy có từ trước giải phóng...Bạn nào muốn nghe thử thì mở Sona lên và nạp nốt nhạc vào mà nghe thử..

Khi ghi là "kích động", tức áp dụng cho mấy bản nhạc điệu Soul, Agogo, Disco, v.v...Áp dụng cho ChaCha cũng được..

Bộ sưu tập các khúc đàn solo đoạn giữa (1)

 

Bộ sưu tập các khúc đàn solo đoạn giữa (1)