Mấy bài Intro nầy ghi theo ton Am. La trưởng (A) thì có ghi mấy nốt có dấu thăng #.

Bên cạnh tựa bài là ton (gam) chánh của bài đó. Khi đàn quen ton A, các bạn tranpose lên ton chánh mà đàn cho khách hàng ca.

Còn muốn dịch tên nốt ra cho đúng với ton chánh thì cứ đếm xem mấy "tên nốt" mà dịch ra.

Ví dụ, trên bài Intro bản Cây cầu dừa, ton Em chánh, nhưng ở đây ghi là La. Từ La đổi thành Mi, ta đếm La, Si, Đô, Re, Mi là cách nhau 5 tên (theo chiều lên). Như vậy, tất cả các nốt trên bài Intro các bạn đổi lên 5 tên. Như La thì đổi Mi, Si thì đổi Fa, Đô thì đổi Sol... Và lưu ý đến dấu thăng giảm của ton Mi đó.

Đổi theo chiều đếm xuống cũng được. Như La, Sol, Fa, Mi... là cách nhau 4 tên. Các nốt khác đều đổi cách nhau 4 tên theo chiều xuống.

Vài bài Intro 1