Giả sử bạn có file karaoke MP3, một bên đàn, một bên ca, nay bạn muốn làm một file riêng chỉ có tiếng đàn để khi cần, load vô cây đàn 910 để đàn cho người khác ca. Thông thường, người ta thường xài nhạc midi. Nhạc midi nghe "không ngọt", nhất là đàn vọng cổ. Chỉ có karaoke (VCD, DVD) là nghe "giống" như thật mà thôi. Karaoke bẵng đĩa 6 số không hay bằng VCD, DVD.

Đàn 910 có thể phát các file "nặng" như WAV, nhưng để tiết kiệm (cho có được nhiều bài), ta nên "trích" lấy phần tiếng của file Karaoke, save thành MP3. Sau đó dùng phần mềm để save lại một file khác mà file nầy chỉ có tiếng nhạc, bỏ bên tiếng ca.

Cách trích file MP3 từ đĩa VCD, DVD thì chắc các bạn đã biết (nếu chưa biết thì các bạn dùng phần mềm FREE DVD MP3 RIPPER, KMP...)

Khi trích ra được file MP3, bước tiếp theo là bạn dùng phần mêm KMP để "save" ra một fiel khác, mà file nầy bạn đã lọc bỏ bên phần tiếng ca (bên R hoặc L), rồi ép ra Mono. Cách thức như sau:

-- Chạy phần mêm KMP.

-- Open file Mp3 karaoke.

-- Trong cửa sổ của KMP, click chuột trái chữ Config (mở to mắt ra mà nhìn, ở bên dưới tay phải.

-- Sau khi hiện ra cửa sổ khác, click chuột trái vào chữ BASIC AUDIO FILTER (filter là lọc đấy).

-- Đặt dấu check (nhớ là "đặt" nhé) vào  ô có chữ Remove Left Channel (hoặc Rigt tùy theo bài, miễn mất tiếng ca). Bạn có thể hát thử (KMP) và mở Config và Remove thử coi bên nào (R, L) làm mất tiếng ca. Đặt thêm dấu check vào ô có chữ Down to Mono. Tất cả là 2 dấu check. Sau đó Close!

-- Từ cửa sổ KMP, mò ấn chọn Capture Audio.

-- Ngay chỗ Encoder, chọn " MP3 Encoder V 1.2", kế bên tay phải là ô ba chấm (...), click vào đó. Một cửa sổ khác hiện ra, chọn chữ Mono vào ô bên phải phía trên. Chọn OK! Đóng cửa sổ đó lại.

-- Trở lại cửa sổ Audio Capture (cửa sổ nầy hiện song song với cửa sổ KMP chính), nhớ đặt thêm dấu check vào chỗ Auto. Chọn chỗ save, chọn tên...

-- Rồi thì bạn ấn Play trên cửa sổ KMP, tất nhiên không có ra tiếng vì ta đang "thâu". Tuy nhiên trên cửa sổ KMP sẽ có "tín hiệu" chớp chớp và trên cửa sổ Audio Capture các con số nhảy búa xua.

-- Xong xuôi, stop bên Audio Capture.

-- Thử mở lại file MP3 không lời nghe lại xem sao? Mất tiêu tiếng ca. OK!