Khi học nhạc, thường mấy nhạc sĩ dạy nốt C1, rồi C2, rồi C3... Dạy cái kiểu nầy, học cả năm cũng chưa "thông". Còn phương pháp của tớ rất "đơn giản". Các bạn chỉ học vài ba ngày là "thông". Với lại, khi nghe nhạc mà chép nốt ra thì phải chép nốt theo cách nào cho mau. Đó là theo cách của tớ!!

Nghe một bản nhạc (hoặc chỉ nghe Intro) thì bạn phải "tra" cho ra nốt chủ âm, cũng gọi là "bản đó đang chơi ton gì?"

Thường thì bạn nghe nốt cuối. Có một vài bản "chơi không đụng hàng" nó không dùng nốt cuối là chủ âm mà là dùng nốt quãng năm. Thôi kệ, một trăm bài mới có một bài.

Các bạn chú ý nghe kỹ nốt chót và phát âm theo (la la la). Tiếp theo, gõ phím đàn or khoảng giữa, gõ phím đen và trắng từ thấp lên cao. Gõ sao cho " đúng" nốt chót đó và mở con mắt to ra xem là nốt gì? Nếu là nốt La (Là hay Lá) thì quá tốt! Đó là bản nhạc chơi ton Am (hoặc A).

Cầm cây guitar cũng vậy. Đàn dây số 3 từ cần đàn chạy dài xuống, nhớ là đàn từ ngăn (ngăn 1, ngăn 2...) sao cho "đúng" nốt chủ âm và nếu bản nhạc đó ton La thì quá tốt!

Bạn nào "nghe" không ra, cảm âm không được thì...pó tay! Học đàn lâu biết. Chỉ có một nốt cuối mà "mò" không ra thì gặp bản hô-teo hay mu-sic... làm sao mà nghe???

Trường hợp, nốt cuối không phải là La mà là Đô # (mấy tay ca sĩ hay ca mấy cái ton độc như Bb, G#...), việc tiếp theo của bạn là chuyển về La tất cả. Tức là sao? Với cây organ thì bạn dùng chức năng transpose + hoặc - sao cho bạn đàn nốt La (hoặc Lá) mà nghe "giống" nốt cuối, tức nốt Đô#. Cứ cộng trừ búa xua Transpose sao cho đàn phím La mà nghe thành ra Đô# (+4).

Với cây guitar thì chỉ cần bấm ton Đô# (thứ hoặc trưởng) và tưởng tượng đó là ton La. Bạn chọn cách 1 hoặc cách 2 (thường là dùng cách 2). Bạn xem hình bên dưới, có những nốt áp dụng cho cách 2.

Xong rồi, các bạn nghe lại từ đầu. Nghe một lần hai ba chữ thôi và mò trong cây organ (đã transpose) hoặc mò mấy nốt trong khu vực. Nốt nào tên gì thì cứ ghi tên đó. Chú ý dấu sắc, hoặc không dấu, hoặc dấu huyền... ghi cho rõ. Cứ nghe tiếp, một lần vài ba chữ. Chỗ nào khó quá thì chỉ nghe một chữ, rồi stop, và chú ý mò cho ra nốt đó.

các bạn nên dùng máy cassette hay hơn. Bạn nào có cái máy cũ thì móc dàn cơ cho nó nẳm bên ngoài, chuyền dây vô trong rồi tha hồ mà Play, Stop, trả băng lại...

Viết xong, nghe lại và ghi nhịp...

Nghe nhạc ghi lại để tập đàn - 2