Bên dưới là sơ đồ mạch treble bass 20 cần của Mỹ, các bạn tham khảo:

Mạch equalizer 20 cần