Trong bộ Mixer ta thường thấy có các bó dây (dây dẹp nhiều cộng) đó là các tuyến Bus. Các tuyến Bus nầy chạy song song nhau. Chỗ nào cần xài thì nối vô đó.

Mấy cái Mixer nối tùm lum khiến cho việc sửa chữa khó khăn. Lấy ví dụ, cái bo Echo thì cũng chỉ có 7 bus, thế mà người ta nối tùm lum vô đó "mấy trăm" cộng làm cho việc sửa chữa thật gian nan.

Các bạn lấy một bản mạch in nhỏ mà dài, lấy cưa cưa ra làm 7 đường song song nhau. Bắt ốc cố định vào máy có chỗ trống.

7 đường (tức Bus) có tên là +12v, masse, - 12v, L, R, Mic out và Echo.

+12, masse, - 12v thì hàn vào khối nguồn.

Thế là mấy cái bo Mic, Music, Master, Echo, EQ... các bạn cứ hàn vô 7 Bus đó. Sau nầy, muốn gỡ bo nào ra cũng dễ ợt. Chỉ xả 7 dây của bo đó. Lấy ra thay hoặc sửa thì vô tư!

Hừm, mấy cái máy karaoke, mixer... mỗi lần mà muốn sửa một bo nào thì muốn "đổ mồ hôi". Dây nhợ thì tùm lum! Bo nầy nối bo kia thấy mà ghét! Cứ mỗi bo ta hàn 7 cộng dây, và hàn vào 7 Bus là OK. Bo nào cần xài Bus thì cứ hàn vô đó.

Mạch sau đây giúp ta có khái niệm về Bus, về Pan Pot, về Gain...

Các bạn lưu ý, ngoài 3 Bus nguồn, 4 bus còn lại đều phải có con trở cản trước khi vào Bus, để không ảnh hưởng nhau.

Các tuyến đường Bus trong bộ Mixer