Các bạn tham khảo sơ độ của dàn ampli karaoke Cali bên dưới:

Sơ đồ ampli karaoke Cali

Sơ đồ ampli karaoke Cali