Các bạn tham khảo mạch pre mic của ampli nhạc sống mega 8 kênh bên dưới:

Mạch pre mic của ampli nhạc sống mega 8 channel