Bày viết này giới thiệu mạch đảo pha dùng cho ampli stereo đánh thành mono. Mạch xài 3 IC JRC4558, pin 4 cấp nguồn trừ 12Volt, pin 8 cấp nguồn cộng 12Volt.

Ngõ vào là từ đầu đĩa đưa đến, L R (hoặc từ chấu giữa của volume Master).

Ngõ ra là hai cặp L R (tức hai đỏ, hai đen). Đỏ đen bên trên ghim vào đỏ đen của 1 ampli, tạm kêu là kênh L. Đỏ đen bên dưới ghim vào đỏ đen của 1 ampli khác, tạm kêu là kênh R. Mỗi 1 ampli bạn chỉ câu hai dây loa vào hai đầu đỏ, bỏ hai đầu đen (kêu là bỏ đầu masse).

Tạm gọi vế trên là kênh Left, vế dưới là kênh Right.

Đỏ đen của vế trên: Đỏ là Left đảo, đen là Left không đảo.

Đỏ đen của vế dưới: Đỏ là Right đảo, đen là Right không đảo.

Nhưng nếu bạn chỉ xài 1 cái ampli stereo bình thường thì phải xài Left đảo và Right đảo, hoặc Left không đảo và Right không đảo. Làm như vậy mới ra được âm thanh stereo.

Mạch đảo pha dùng cho ampli stereo đánh thành mono