Để giúp cho các bạn mới vào nghề có tài liệu học tập về cách lắp ráp ampli, tớ post bài viết sau đây...Các bạn tham khảo thử... Bài viết bao gồm Máy tăng âm có công suất từ 1W đến 100W, các mạch khuyếch đại tín hiệu nhỏ, mạch đẳng hiệu AC, cách chọn trị số tụ C trong các mạch, mạch khuyếch đại công suất lớn

Cách tính và lắp ráp mạch tăng âm 1W -- 100W

 

Cách tính và lắp ráp mạch tăng âm 1W -- 100W

 

Cách tính và lắp ráp mạch tăng âm 1W -- 100W